W sierpniu podczas warsztatów ekologiczno-kulturalnych  „Święto  Mazurskiej  Dłubanki”,  zorganizowanych  przez  Nadleśnictwo  Spychowo,  wykonana  została  rekonstrukcja  dłubanki  (przypuszczalny wygląd). Dziesięć  drużyn  pod  okiem  instruktora  Artura  Zielińskiego, w  pocie  czoła  pracowało  siekierami,  ciosłami,  ośnikami  i  dłutami,  by  z  topolowego  pnia  powstała łódź jednopienna. Większość drużyn wykonywała dłubankę na wzór znalezisk  archeologicznych  z  różnych  miejsc w Polsce, a nawet z innych kontynentów, gdzie ten środek transportu był powszechnie stosowany. Dłubanka wykonana przez pracowników Urzędu Miasta Puck i Puckiej  Gospodarki  Komunalnej,  po  odpowiedniej  konserwacji zostanie również wystawiona w porcie rybackim w Pucku.