W dniu 15.07.2021 r. nastąpił odbiór inwestycji pn.: Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 10 Lutego 27 w Pucku w ramach projektu pt. Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Inwestycję zrealizował Zakład Remontowo-Budowalny „MIRMAL” Mirosław Lewicki.
Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 577 445,26 zł, a dofinansowanie z EFRR wynosi 140 335,15 zł.
Inwestycja obejmowała kompleksowy remont ścian zewnętrznych i fundamentowych (wykonanie ocieplenia i elewacji), wymianę stolarki drzwiowej i okiennej budynku, remont klatki schodowej, wymianę stropu między piwnicą a parterem oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Inwestor wykonał także prace dodatkowe polegające na wymianie pionów kanalizacyjnych oraz wykonaniu izolacji elektrycznej i izolacji przeciwwilgociowej w piwnicy.
W ramach rewitalizacji budynku na jego zachodniej ścianie powstał mural nawiązujący do istniejącej w Pucku Bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Mural powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży SUBSIDIUM działającego przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.
Mural wykonała firma „Wypisz Wymaluj”, a autorem grafiki jest Jarosław Wróbel – rysownik, malarz, ilustrator specjalizujący się w tematyce lotnictwa wojskowego i historii.
Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przed rewitalizacją było tak…