6 marca w Sali Ratuszowej przy Plac Wolności 1, w obecności mieszkańców i przedstawiciele 20 wspólnot mieszkaniowych, odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących współrealizacji projektu „REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA” planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Konwersja, Działanie 8.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne; Poddziałanie 8.1.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane w Obszarze Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT.

Wspólnoty z obszaru rewitalizacji wyłonione w wyniku otwartego konkursu na partnerów do wspólnej realizacji projektu uzyskają dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych na remont wybranych elementów części wspólnych w budynkach wielorodzinnych obejmujący min. fundamenty, elewacje i ocieplenie budynku, wymianę lub naprawę pokrycia dachu, remont klatek schodowych oraz zagospodarowania bezpośredniego otoczenia budynków. Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to prawie 2 000 000,00 zł.