W dniu 14 czerwca 2016 r., w Sali Ratusza Miejskiego odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone projektowi ”Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą
do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm wykonujących na zlecenie Urzędu Miasta analizy będące podstawą opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Spotkanie przebiegło w konwencji wykładu podzielonego na cztery bloki tematyczne.

W pierwszej części przedstawicielki Urzędu Miasta koordynujące projekt, Pani Aneta Geizler, Pani Anna Muza i Pani Agata Sychowska przedstawiły założenia projektu oraz przybliżyły mieszkańcom temat rewitalizacji.

Następnie Pan Michał Majek reprezentujący firmę EU-CONSULT Sp. z o.o. przedstawił wyniki „Analizy Tkanki Miejskiej Obszaru Centrum”. Analiza oparta na przeprowadzonej wizji w terenie wskazała zjawiska wpływające na degradację przestrzeni oraz główne problemy techniczne dotyczące zabudowy.

Kolejnym prelegentem był Pan Dominik Mikiprowicz z Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej mr aeroplan S.C., który przedstawił założenia Analizy Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczącej przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji.

Spotkanie zakończyła prezentacja Pani Magdaleny Labuda z Grupy BST sp. z o.o., która poinformowała mieszkańców o planowanych badaniach społecznych, które w lipcu będą przeprowadzane
z mieszkańcami strefy rewitalizacji.

Po każdym z bloków tematycznych mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania swoich sugestii.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie za włączenie się do dyskusji i już dziś zapraszamy na kolejne spotkania dotyczące Rewitalizacji.

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020