W ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” ukończone zostały remonty dwóch kolejnych budynków należących do miasta.
W ich zakresie był: remont ścian zewnętrznych i fundamentowych (wykonanie ocieplenia i elewacji, opierzenie, obróbki blacharskie), remont dachów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych budynków, remont klatek schodowych, zagospodarowanie terenu wokół budynków.
Budynek Hallera 7 czeka jeszcze rozbiórka części budynku, w której usytuowane były pomieszczenia gospodarcze. Koszt tych prac okazał się zbyt wysoki, biorąc pod uwagę przeznaczenie pomieszczeń, stąd podjęto decyzję o rozbiórce fragmentu budynku. Po zakończeniu tych działań ostatecznie zmieni się wygląd i funkcjonalność przestrzeni wokół budynku.
Prace remontowe wykonała firma M-BUD Marcin Deik z siedzibą w Orlu. Koszt prac wyniósł prawie 1 milion złotych z czego ok. 300 tys. zł stanowiło dofinansowanie.
Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.