W czwartek 23 marca Burmistrz Hanna Pruchniewska podpisała umowę dotyczącą projektu  „”Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Uroczystość z udziałem Marszałków Mieczysława Struk i Wiesława Byczkowskiego odbyła się w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na Ołowiance.

W ramach projektu zostaną opracowane dokumenty będące podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Na ten cel Gmina Miasta Puck uzyskała kwotę dotacji w wysokości 203 742 zł, co stanowi 90% kosztów.

Przed nami kilka miesięcy przygotowań, by w I kwartale 2017 r. być gotowym na złożenie wniosku – mówi Burmistrz Hanna Pruchniewska – Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem będziemy mogli uzyskać dotację w wysokości ponad 6 mln zł na rewitalizację części starego miasta.

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy