Od 18 marca 2019 r.  rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Pucku. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do dnia 5 kwietnia 2019 r. Zostało więc niewiele czasu na decyzję i coraz częściej dzwonią Państwo z pytaniami, głównie dotyczącymi kosztów związanych z uczęszczaniem do przedszkola. Dlatego, w oparciu o informacje przesłane przez Dyrektorów przygotowano tabelę opłat, jakie planowane są w roku szkolnym 2019/2020.

Przedszkole Samorządowe jako placówka publiczna może pobierać opłaty jedynie za wyżywienie  (stawki będą zależały od ceny oferowanej przez firmę cateringową, która wygra przetarg) oraz pobyt powyżej 5 godzin dzieci 3-5 – letnich (od 1 września – „za każdą rozpoczętą godzinę”).

Pozostałe, funkcjonujące w Mieście Puck przedszkola są placówkami niepublicznymi  i w różny sposób naliczają należności za pobyt i wyżywienie.

Szczegóły dotyczące ofert przedszkola oraz kontakty zawiera poniższa tabela.