W dniu 05.02.2019 r.  Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska, w obecności licznie przybyłych gości podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” – ETAP I

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego  pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” a jego realizacja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności osłony portu przed zafalowaniem oraz poprawy warunków żeglowności i bezpieczeństwa. Dzięki przebudowie zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych.

Etap I realizacji obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego o dł. ok.270m dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane będą postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Ponadto, zaprojektowano nowe rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym poprawi się dostęp do portu.

Projekt wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta a ponadto zapewnieni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność.

Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 19 994 229,00 złotych z czego dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wynosi ponad 12 355 917,69 zł .
Planowany termin realizacji zadania to 31.12.2022 roku.