W związku z realizacją przez Gminę Miasta Puck inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku” uprzejmie informujemy, że w marcu 2019 r. rozpoczną się prace budowlane. Wykonawcą zadań związanych z modernizacją targowiska jest firma Tree Clone – Maciej Lebiecki.

W celu zminimalizowania negatywnych skutków robót na działalność targowiska, prace zostały podzielone na cztery etapy (zaznaczone na schemacie). Realizacja każdego z nich będzie trwać około 2-3 miesięcy.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną stanowiska w Strefie A, znajdującej się od strony Placu Obrońców Wybrzeża. Następnie prace postępować będą w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Ostatnim etapem realizacji będzie budowa drogi łączącej plac Obrońców Wybrzeża z ulicą Wojska Polskiego. Zostanie ona wykonana w odcinkach, w taki sposób by na każdym etapie umożliwić osobom handlującym dojazd do swoich stanowisk.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki środkom unijnym, które zostały pozyskane na realizacje działań typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałań pn. „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania, którą Miasto Puck otrzymało na realizację operacji wynosi 730 686 zł.