Rozstrzygnięcie I edycji programu dofinansowania likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Puck

 

W ramach I edycji  miejskiego programu ,,LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU” złożonych zostało 35 wniosków o dofinansowanie. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców Pucka władze miasta postanowił zwiększyć pulę środków zabezpieczonych w budżecie miasta z kwoty 50 000 zł na 100 000 zł. Przypominamy, że maksymalna kwota dofinansowania wynosi 75% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 000 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu programu rekomendowanych  do podpisania umowy o dofinansowanie jest pierwszych dwadzieścia osób – wnioskodawców (decyduje data złożenia wniosku). Pozostałe osoby znajdują się na tzw. liście rezerwowej i mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. W najbliższych dniach pracownicy Urzędu Miasta Puck skontaktują się z poszczególnymi osobami i poinformują o wynikach programu oraz o ustaleniu daty podpisania umowy.

Przypominamy, że:

  • dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania oraz prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów,
  • dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą podpisania umowy,
  • w przypadku budynków wielorodzinnych i współwłasności konieczna jest pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli,
  • zadanie należy zrealizować i rozliczyć w nieprzekraczającym terminie
    do dnia 30 listopada 2021 r.