Rusza kolejny etap Rewitalizacji w Pucku!
W dniu 15.10.2020 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miasta Puck w Sali Posiedzeń miało miejsce podpisanie umowy w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 10 Lutego 27 w Pucku” w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana przez Wykonawcę Zakład Remontowo-Budowalny „MIRMAL” z siedzibą w Pucku 84-110, ul. Złotnicza 16. za kwotę 519 206,90 zł brutto (środki unijne ok. 150 000 zł, wkład miasta Puck ok. 369 000 zł).
Termin zakończenia zadania do dnia 30.05.2021 r.
Inwestycja obejmować będzie kompleksowy remont ścian zewnętrznych i fundamentowych (wykonanie ocieplenia i elewacji), wymiana stolarki drzwiowej i okiennej budynku, remont klatki schodowej, remont stropu, kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Dodatkowo, na ścianie zachodniej budynku, powstanie we współpracy ze stowarzyszeniem Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży SUBSIDIUM mural nawiązujący do istniejącej w Pucku Bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.