Od 18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku zorganizowała pracę placówki zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia. Wszyscy nauczyciele, którzy poddali się badaniom na COViD mają ujemny wynik.

Obowiązkowe zajęcia lekcyjne rozpoczynają się dla  wszystkich klas I-III o godz.8:00 i kończą po czwartej (11:30) lub piątej lekcji (12:30). Zajęcia realizowane są w OBU BUDYNKACH:

budynek A – klasy III  ( 6 oddziałów) i klasy II (2 oddziały) – łącznie 8 oddziałów; uczniowie wchodzą 4 wejściami;

budynek B – klasy I (5 oddziałów) i klasy II (4 oddziały) – łącznie 9 oddziałów, które wchodzą 3 wejściami .

Sale sąsiadujące z klasą zostały przeznaczone na SZATNIE, każda klasa ma też wydzieloną część korytarza, na której spędza przerwy, dla każdej klasy wskazano również toaletę. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min, po uprzednim uzgodnieniu z pozostałymi nauczycielami, którzy mają zajęcia na tym samym piętrze. Dzięki temu dzieci nie mają kontaktu z uczniami z innych klas.

W obu budynkach funkcjonują STOŁÓWKI,  uczniowie korzystają z obiadów na przerwie następującej  bezpośrednio po zakończonych lekcjach , przy stolikach dedykowanych danej klasie, z zachowaniem odstępów między stolikami.

Utworzono 10 grup świetlicowych : 4 w budynku A i 6 w budynku B, świetlica działa od 7.00 do 16.30; każdej grupie przypisano stałego opiekuna oraz salę.

Ruszyły również DOWOZY AUTOBUSEM SZKOLNYM; dzieci przywożone są do szkoły przed ósmą i odwożone po czwartej lub piątej lekcji, zgodnie z planem lekcji. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej szkoły.