Zapraszamy mieszkańców miasta Puck do udziału w SPOTKANIACH KONSULTACYJNYCH Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Terminy spotkań:

31 października 2016 r. godz. 17.00

08 listopada 2016 r. godz. 17.00

24 listopada 2016 r. godz. 17.00

Miejsce:

Sala Ratusza Miasta Puck

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Informacji o Rewitalizacji Pl. Wolności 2, tel. 586730549, rewitalizacja@miasto.puck.pl

ZAPRASZAMY!

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020