Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt „Rewitalizacja – ważna sprawa opracowanie dokumentów będących podstawa do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”

26 października 2017r. (czwartek) godz. 17:00 – Ratusz

 

Prezentacja ze spotkania

Rewitalizacja – broszura

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020