W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z „Manhattanu” w sprawie zapoznania się z koncepcją projektowanego Miejskiego Targowiska w Pucku.

Inwestycja pt. „ Przebudowa Targowiska Miejskiego przy Placu Obr. Wybrzeża w Pucku” otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Całość zadania obejmuje koszty w wysokości ok. 1 749 060,00 zł, a dofinansowanie wynosi  730 686,00 zł.

W tym roku powstanie dokumentacja projektowa, same prace budowlane rozpoczną się 2019 r. i zakończą w II kw. 2020 r.

Modernizacja targowiska obejmować będzie:

  • Budowę 39, całorocznych, zadaszonych stoisk handlowych . Przewiduję się konstrukcje z cegły oraz elementy ażurowe z drewna. Stanowiska wyposażone w gniazda elektryczne i oświetlenie. W celu zwiększenia efektywności energetycznej na dachach stoisk od strony południowej przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych.
  • Powstanie dogodny układ komunikacyjny (bez krawężników)
  • Parking na min. 17 stanowisk z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz stojakiem na min. 6 rowerów
  • Powstanie nowy sanitariat – kontener sanitarny (miejsca osobno dla personelu, osobno dla klientów targowiska)
  • Teren targowiska będzie odwodniony – nowy system odwodnienia podłączony do zewnętrznej sieci kanalizacji
  • Powstanie oświetlenie całego terenu oraz ogrodzenie
  • Zagospodarowana zostanie zieleń
  • Powstaną elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne