W dniu 22 maja 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego, które powstaje przy ulicy Wejherowskiej, dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja trwa tylko tydzień, a do końca maja zbierze się komisja rekrutacyjna w celu zweryfikowania wniosków.

W sobotę 20 maja odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców, którzy zainteresowani są uczęszczaniem dzieci do nowego przedszkola – zarówno tymi, którzy przeszli już proces rekrutacji jak i z tymi, którzy przeoczyli I etap rekrutacji na przełomie marca i kwietnia 2017 r. (ze zgłoszeń wynika, że dotyczy to rodziców ok. 30 dzieci). W spotkaniu uczestniczyła kadra zarządzająca projektu (informacje o projekcie, konsultacje) oraz specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku (konsultacje, oferta poradni).

Przypadające na 20-21 maja Dni Otwarte Funduszy Europejskich były okazją do przedstawienia realizowanych w mieście, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej projektów (wystawa) oraz do skorzystania z obiektów, które w wyniku ich powstały. Zaprezentowana była również wystawa postępu prac w zakresie adaptacji budynku na potrzeby przedszkola (wystawa).