W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Puck i płatnymi parkingami (PP)”, niektóre parkomaty funkcjonujące w ramach ww. Strefy Płatnego Parkowania zostały wyposażone w możliwość zapłaty kartą. Na mapie zostały wskazane wszystkie parkomaty znajdujące się na obszarze miasta Puck – kolorem niebieskim oznaczono te parkomaty, które dają możliwość uiszczenia opłaty za parkowanie kartą bankową.