Gmina Miasta Puck realizuje projekt pt. ”Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

W ramach projektu zostały zakupione monitory wewnętrzne, które zostały zamontowane w przystani jachtowej w świetlicy oraz w porcie rybackim w bosmanacie. W chwili obecnej można z nich odczytać:

  • temperaturę powietrza,

  • temperaturę wody na 1m głębokości,

  • temperaturę wody na 2 m głębokości,

  • ciśnienie atmosferyczne,

  • wilgotność powietrza,

  • prędkość i kierunek wiatru,

  • nasłonecznienie,

  • promieniowanie UV.

Poprzez QR-kod wyświetlany na monitorach będzie można pobrać sobie aplikację również na urządzenie mobilne.

Poniżej podajemy linki do sprawdzenia sobie aplikacji w domu:

http://infomet.nazwa.pl/meteo/puck/port_jachtowy/current.html
http://infomet.nazwa.pl/meteo/puck/port_rybacki/current.html

http://infomet.nazwa.pl/meteo/puck/zapylenie.htm

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 394 496,06 zł. Kwota przeznaczona dla Gminy Miasta Puck wynosi 273 817,68 zł.

Zakończenia projektu przewidujemy w czerwcu 2018 r.