Stanowisko komputerowe z wizualizacją wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, było jedną z atrakcji podczas 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Mieszkańcy oraz goście licznie odwiedzający budynek bosmanatu mieli możliwość skorzystać ze spaceru w wirtualnej rzeczywistości 3D obrazującej średniowieczny port.