Miło nam poinformować, że przy współpracy z Gminą Miasta Puck, Stowarzyszenie Aktywny Puck, reprezentowane przez Panią Annę Łukowską i Panią Katarzynę Jabłońską podpisało dziś umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury”. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursu, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką (PLGR) i będzie realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach inwestycji zostanie odtworzona nawierzchnia placu pokazującego miejsce występowania średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury. Wymianie ulegnie istniejąca nawierzchnia z ciemnoszarych płyt granitowych w miejscu występowania ratusza na obszarze 8×20 m zgodnie z istniejącym śladem średniowiecznego obiektu. Nawierzchnia zostanie zastąpiona kamieniem polnym, ciętym, promieniowanym. Umieszczone zostaną także  dwie mosiężne płyty o wymiarach 60×80 cm pokazujące dwie fazy historycznych przebudów ratusza. We wschodniej części placu zlokalizowana zostanie mosiężną makieta 3D miasta ukazująca historyczny Puck.

Wartość projektu 225 648,78 zł, wartość dofinansowania wyniesie 200 000,00 zł

Od lewej: Pani Katarzyna Jabłońska i Pani Anna Łukowska, Stowarzyszenie „Aktywny Puck”

 

Wizualizacja wyglądu miasta lokacyjnego w Pucku w późnym średniowieczu

 

Plan reliktów ratusza Średniowiecznego i nowożytnych z lokalizacją najważniejszych znalezisk