Celem tej operacji jest rozwój innowacyjnej oferty turystycznej na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rybackiej wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Interaktywna wystawa-instalacja, dla której podpisana zostanie umowa, zainicjowana została
kilka lat temu w ramach unijnego programu Interreg Central Europe pn. „Virtal Arch”. W ramach zakończonego już projektu, wspólnie z Narodowym Muzeum Morskim w Gańsku i min. pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przeprowadzano badania, które zwróciły uwagę na istnienie wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, odkrytego i uznanego jako jedyne tego typu, podwodne stanowisko archeologiczne w Polsce. Naukowcy mają dowody, że port wznosiły i wykorzystywały wczesnośredniowieczne plemiona słowiańskie, pozostające w kontaktach z mieszkańcami Skandynawii. Nawiązując do tych prac zainicjowano kolejne działanie, mające na celu stworzenie przestrzeni upamiętniającej dziedzictwo rybackie naszego terenu. Tym miejscem będą pomieszczenia bosmanatu w Pucku i powstająca tu wystawa 3D. W ramach operacji planuje się zakup instalacji multimedialnej (wystawy) wraz z wizualizacją, hologramem oraz grą, z użyciem technologii 3D. W atrakcyjnej, nowoczesnej i trójwymiarowej formie, możliwe będzie zwiedzenie kutra rybackiego, obejrzenie niektórych gatunków żyjących w wodach Zatoki Puckiej, a także wzięcie interaktywnie udziału w wyścigach wioślarskich. Wysoko wyspecjalizowany sprzęt, który zostanie zamontowany obejmie: wielokanałowy system projekcji 3D, system śledzenia ruchu, ekran o wymiarach 4×2,25 m do projekcji wstecznej, stację graficzną, okulary 3D. Wystawa, będzie zaprezentowana w budynku bosmanatu w puckim porcie. Dzięki współpracy miasta z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku obok wirtualnych prezentacji pojawią się także eksponaty związane z istnieniem wczesnośredniowiecznego portu w Pucku. Otwarcie miejsca zaplanowano na weekend majowy, podczas, którego planowana jest realizacja pikniku archeologicznego.

Planowany termin realizacji: do 28 kwietnia 2021.

Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego: Firm Integra AV z Żelistrzewa

Wartość zadania: 384 867,00 zł

Wartość dofinansowania: 108 150,00 zł

Dofinansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.