W dniu 27 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa na  roboty budowlane w ramach realizacji projektu „SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja Przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisała Burmistrz Miasta Puck – Pani Hanna Pruchniewska oraz przedstawiciele wykonawcy (firmy VOLFRAM Spółka jawna, Mokrzycki, Podgórski) wyłonionego w drodze przetargu – Panowie Wojciech Mokrzycki i Mirosław Podgórski, w obecności kierownika budowy – Pana Romana Kamińskiego oraz pracowników urzędu.

Wartość finansowa robót budowlanych to aż 997 822,46 zł.

W projekcie realizowanym w ramach podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na prawie dwa miliony umowy inwestycje mogą stanowić maksymalnie 20%. W związku z powyższym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej kosztów adaptacji budynku na potrzeby przedszkola wyniesie 185 500 zł. Miasto Puck w budżecie na 2017 r. musiało znaleźć środki na wymagany wkład własny (79 500, 00 zł) oraz brakującą kwotę (prawie 735 000 zł).

Wszystko wskazuje na to, że uda się w dniu 1 września 2017 r.otworzyć tak potrzebne w tej części miasta przedszkole.