Informujemy, że w dniu 15.04.2019 r. Wykonawca planuje rozpocząć budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania z Aleją Lipową do ul. Kaprów. Roboty budowlane odbywać się będą w dwóch etapach.

  1. Etap pierwszy od budynku B Szkoły Podstawowej do pierwszego wjazdu na parking przy stadionie.

  2. Drugi etap od drugiego wjazdu na parking przy stadionie do ul. Kaprów.

Na czas robót w/w fragmenty ulicy zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego.

Pierwszy etap prac rozpocznie się 15.04.2019 r. Na czas trwania robót dojazd do ul. Nowy Świat, Przedszkola „Pod Tęczą”, stadionu, MOKSiR, Hotelu Mercury odbywać się będzie ulicami: Aleja Lipowa (fragment od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Przebendowskiego), Przebendowskiego, Kaprów. Objazd obowiązuje również w kierunku do centrum – nie ma przejazdu Aleją Lipową przy MOKSiR w kierunku do ul. 1 Maja. Planuje się zakończyć prace etapu pierwszego w dniu 30.04.2019 r. Poniżej znajduje się mapa objazdu dla etapu 1.

Na czas trwania etapu I autobus „Linia po Pucku” nie będzie zawracał na parkingu przy stadionie, tym samym czasowo nieczynny staje się przystanek nr 18 Nowy Świat.

Prosimy przewidzieć więcej czasu na dojazd do pracy i szkoły. O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.

Objazd dla etapu 1