Informujemy, że od dnia 16 grudnia 2019 r., Wykonawca MTM S.A. rozpoczyna realizację zadania „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi”. W związku z tym nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu. Na odcinku ul. Dworcowej od ul. Wejherowskiej do ul. Wejhera oraz do ul. Wojska Polskiego.

Na czas przeprowadzonych prac ruch odbywać się będzie na jednym pasie, dlatego ul. Dworcowa stanie się jednokierunkowa na wysokości od ul. Wejherowskiej do ul. Wejhera. Wyjazdy z posesji przy ul. Dworcowej będą możliwe tylko w stronę ul. Wejhera. Celem dojazdu do ul. Wejherowskiej w kierunku drogi nr 216 (na Redę/Władysławowo) ruch kierowany będzie ul. Wejhera, następnie ul. Wojska Polskiego do Ronda im. Macieja Płażyńskiego, dalej ul. Wejherowską do Ronda Solidarności. Ponadto odcinek ul. Dworcowej biegnący wzdłuż torów od ul. Wejhera do ul. Wojska Polskiego będzie zamknięty dla ruchu. Wyznaczono nowe miejsce postoju taksówek, za budynkiem dworca PKP.

Prosimy przewidzieć więcej czasu na dojazd do pracy i szkoły. O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.