Gmina Miasta Puck wspólnie z Partnerami-Wspólnotami Mieszkaniowymi, realizuje projekt pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka”. Dzięki zmianom kursu euro i decyzjom Zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także Zarządu Województwa Pomorskiego  podpisany został Aneks do umowy, zwiększający kwotę dofinansowania o 159 261,77 zł.

Koszt całego projektu to kwota 11 744 645,67 zł, z czego dofinansowanie, obecnie wynosi  5 081 479,77 zł .

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.