W dniu 06.12.2019 r. w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta odbyło się podpisanie umowy dla zadania pn.: Rozbudowa systemu monitoringu obszaru centrum realizowanego w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca, wyłoniony w ramach postępowania przetargowego to konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider –  Telewizja Kablowa Chopin Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3 oraz Partnerzy – ISES Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Legnicka 7 oraz TELMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 5. Umowa opiewa na kwotę 404 278,53 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie ok. 220 tys. zł. Termin realizacji to 30.03.2020 r.

Dzisiaj rozpoczynamy kolejne, jakże wyczekiwane przez mieszkańców zadanie inwestycyjne. Rozbudowany zostanie system monitoringu na obszarze rewitalizowanym miasta. W ramach inwestycji powstanie kilkanaście nowych punktów monitorowania, w których planuje się instalację siedemdziesięciu dwóch kamer. Zamontowane zostaną one na słupach oraz budynkach mieszkalnych.

Nowe kamery obejmą obszar m.in. następujących ulic: 10-go Lutego, Hallera, Wejherowską od przejazdu kolejowego do Ronda Macieja Płażyńskiego, Nowy Świat, Lipową, 1 Maja, Sambora, Wałową, Szystowskiego oraz Zamkową. Monitoringiem zostaną objęte m.in. takie obiekty jak: targowisko miejskie, Park Dziejów Pucka, Park Kaszubski, Cmentarz nad Zatoką, Mini Golf, Skyte Park, Fara, Urząd Miasta, Aleja Żeglarzy i Port Rybacki.

Monitoring zostanie wykonany z wykorzystaniem sieci radiowej oraz światłowodów. Centrum systemu znajdzie się w siedzibie Straży Miejskiej, w budynku Urzędu Miasta.

Zastosowana technologia systemu pozwoli na rozszerzenie go w przyszłości o kolejne stanowiska, zarówno miejskiego monitoringu jak i zakupionego ze środków prywatnych (np. przez Wspólnoty Mieszkaniowe). Podłączenie dodatkowych stanowisk monitoringu będzie jednak wymagało wykonania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem założeń projektu podstawowego.

Mapa z rozmieszczeniem kamer monitoringu dostępna tutaj: Projekt rozmieszczenia kamer

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.