Wydawanie nowych identyfikatorów uprawniających do wjazdu pojazdami na Stary Rynek wraz z ulicami przyległymi.

Realizując Zarządzenie Burmistrza Miasta Puck nr 134/2020, informujemy, że składanie wniosków oraz odbiór identyfikatorów uprawniających do wjazdu pojazdami na Stary Rynek wraz z ulicami przyległymi, rozpocznie się w dniu 29-12-2020 r.

Wnioski należy składać do Komendanta Straży Miejskiej w Pucku /ul. 1-go Maja 13, Puck/.