Podczas XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck, która odbyła się 24 czerwca 2021 r.  przyjęto uchwały w sprawie wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Burmistrz Miasta Puck.
Więcej informacji wkrótce.