Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ma ogromną przyjemność złożyć na Państwa ręce serdeczne podziękowania za okazane serce i pomoc w postaci 3500,00 zł, które zostały przekazane na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących dzieci z miasta Puck.

Za Państwa piękny gest dziękujemy w imieniu naszym oraz obdarowanych dzieci.