Tytuł projektu: „Niepodległość na Górnym Śląsku”. Koncert wypełnią m.in. wybrane pieśni z czasów powstań śląskich, które należą do kulturowego i historycznego dziedzictwa Śląska a także współczesne kompozycje Janusza Kohuta.

Program:

1. Ten dwudziesty pierwszy roczek – pieśń III powstania śląskiego.

2. Jak długo w sercach naszych. Autorem słów jest Konstanty Krumłowski, a muzyki ks. Władysław Piątkiewicz. Pieśń prawdopodobnie powstała w końcu XIX wieku, przeróbki tekstu dokonał ks. Władysław Gajda w czasie powstań śląskich. Utwór był bardzo popularny w czasie plebiscytu w 1921 roku.

3. Wojenko, wojenko – pieśń legionowa, powstała na bazie ludowej melodii. Nie ma pewności co do autorstwa tekstu ani czasu powstania. Jej śląską wersję zapisał prof. A. Dygacz w Katowicach w 1967 roku, pieśń była znana i śpiewana przez Ślązaków.

4. Ej, dostone żytko się kiwie – pieśń powstańcza.

5. Już zachodzi czerwone słoneczko – pieśń z okresu powstań śląskich, autor muzyki nieznany, słowa Adam Kowalski (1919), major Wojska Polskiego, legionista,dziennikarz, poeta, redaktor „Żołnierza Polskiego” i „Polski Zbrojnej”. Opublikował antologię 100 pieśni żołnierskich.

6. Rota Górnośląska – w okresie powstań śląskich powstało kilka parafraz znanej wszystkim Roty, w koncercie zaprezentujemy jedną z najciekawszych z pięknym tekstem Jana Nikodema Jaronia.

7. Dla żołnierza mało trzeba – pieśń żołnierska z XIX w.

8. Czemu płaczesz ty powstańcze – pieśń pochodzi ze „Śpiewnika powstańczego” wydanego w Katowicach w 1921 roku pod redakcją Jana Eichhorna

9. W krwawym polu srebrne ptaszę – pieśń powstańcza, patriotyczna odwołująca się do Godła – jednego z symboli narodowych ze słowami Wincentego Pola, pieśń popularna podczas powstań śląskich.

10. Poszli wszyscy na powstanie – słowa i melodia anonimowe. Pieśń ukazała się w zbiorze A. Dygacza „Śląskie pieśni powstańcze 1919-1921″, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1958.

11. Szara piechota – pieśń legionowa z 1918 roku napisana przez Leona Łuskino

12. Tyle nieznanych mogił – słowa Mirosław Bochenek, muzyka Janusz Kohut. Współcześni twórcy – poeta i kompozytor dziękują bezimiennym bohaterom powstań za obecne życie w wolnym kraju.

13. Kajze mi się podzioł – jedna z najbardziej znanych pieśni, związanych z powstaniami śląskimi. Była inspiracją dla wielkich twórców – usłyszymy ją w „Soli ziemi czarnej” Kazimierza Kutza, czy w III Symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego.

14. Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię – słowa Mirosław Bochenek, muzyka Janusz Kohut, z kantaty Niepodległość 2018. Współczesny poeta wyraża hołd dla bezimiennych i cichych bohaterów, którym należy się szczególny szacunek i dbałość o to, aby nie zniweczyć ich poświęcenia i miłości do ziemi ojców.

Wykonawcy:

Joanna Korpiela – Jatkowska sopran, urodzona w 10 lutego 1971 roku w Bielsku-Białej. Absolwentka PSM w Bielsku-Białej, Akademii Muzycznej, Wydziału Wokalno- Aktorskiego w Łodzi. Występowała w teatrach muzycznych w Gdańsku i w Gdyni, gdzie była zatrudniona jako solistka. Brała udział w wielu festiwalach w kraju i za granicą. Koncertowała w Niemczech i Holandii. W latach 1997-2003 na stałe przebywała za granicą koncertując w krajach Europy i Azji. Po powrocie do kraju koncertuje i prowadzi działalność pedagogiczną, zajmuje się produkcją spektakli słowno- muzycznych z udziałem młodzieży, jest animatorem kultury.

Urszula Mizia – wiolonczelistka, doktor habilitowany profesor UŚ, na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Instytucie Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Republice Czeskiej, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlandii, Niemczech, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Austrii, Wielkiej Brytanii, Słowacji. Jest autorką artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach polskich, łotewskich, czeskich i ukraińskich, transkrypcji na wiolonczelę oraz monografii „Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej” oraz ” The mimetic strand” wydanej przez światowe wydawnictwo Peter Lang w języku angielskim. Ma w swoim dorobku cztery wydawnictwa nutowe, dokonała nagrań 12 płyt CD. W roku 2007 została uhonorowana odznaką „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”.

Janusz Kohut – kompozytor i pianista. Prezentował swoje utwory na wielu koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą. Koncertował kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej, między innymi na Międzynarodowych Targach Sztuki „Music Fair” we Frankfurcie, podczas targów „EXPO 2000” w Hanowerze, na placu Św. Piotra w Rzymie. Jest autorem trzech form oratoryjnych: „Droga Nadziei”, „Gość Oczekiwany”, „Święty Piotr”, musicalu „Szczęśliwi ludzie” i „Kantaty Niepodległość”. W 1998 roku otrzymał nagrodę IKAR przyznawaną przez kapitułę pod przewodnictwem prezydenta miasta Bielsko-Biała. Komponuje muzykę teatralną i filmową. W ostatnim czasie koncertował ponad 150 razy w Wielkiej Brytanii. Nagrał 19 płyt autorskich. W 2018 roku otrzymał medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Waldemar Szczypior – animator kultury i instrumentalista. W 1994 roku założył parafialną Orkiestrę Dętą w Górze, ucząc od podstaw dzieci i młodzież gry na instrumentach muzycznych. W 2001 roku rozpoczyna pracę w Gminie Gniewino, gdzie założył kolejna orkiestrę – Orkiestrę Gminną, Obydwie orkiestry działają do dziś, jednocześnie prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach dętych. Najzdolniejsi uczniowie kierowani są do PSM w Wejherowie. Z w/w orkiestrami Waldemar Szczypior koncertował w kraju i za granicą: Francji, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Włoszech i USA – podczas 82 Parady Pułaskiego w NJ. W Gminie Gniewino powołuje do życia KGW, Zespół folklorystyczny Nadolanie, Chór Appassionato, obecnie prowadzi i gra w kapeli kaszubskiej. Jest dyrektorem Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, oraz Prezesem Towarzystwa Oświatowego w Gniewinie.