Przedmiotem zamówienia jest druk ulotek (katalogów szytych, w ilości 1000sztuk) w ramach projektu „”Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zał. 3 ulotka zapytanie ofertowe-1 zal._2_projekt_umowy zal._1_formularz_ofertowy

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy

Informacja o wyniku procedury