Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji specjalisty do spraw promocji projektu pt. „„Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji” i obsługi Punktu Informacji „Rewitalizacja ważna sprawa”

 

http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/2184

 

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy