Zapytanie ofertowe – przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Puck i jednostek organizacyjnych pt. „”Rewitalizacja – ważna sprawa” w ramach projektu „Rewitalizacja – ważna sprawa” opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

http://bip.miasto.puck.pl/dokumenty/2366

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy