Zapytanie ofertowe – przygotowanie i wykonanie usługi cateringowej podczas dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Puck i jednostek organizacyjnych pt. „Rewitalizacja – ważna sprawa” w ramach projektu „”Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

http://bip.miasto.puck.pl/dokumenty/2406

 

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy