[breadcrumb]

Zatopiony wczesnośredniowieczny port w Pucku – Interreg Europa Środkowa

RELIKTY PORTU ŚREDNIOWIECZNEGO W PUCKU

Puck to jeden z najstarszych  słowiańskich portów bałtyckich. Podwodne stanowisko archeologiczne składa się między innymi pozostałości konstrukcji i  umocnień portowych, których najstarsze fragmenty datowane są na IX w. Pomiędzy nimi odkryto do tej pory pięć wraków łodzi z X-XIV w. oraz czółno dłubane znajdujące się obecnie na ekspozycji miejscowego muzeum.  Samo stanowisko zostało odkryte w 1977 r. w zakolu Zatoki Puckiej. Obejmuje obszar ponad 12 ha i należy do najważniejszych tego typu obiektów badawczych na świecie. Część wydobytych i zakonserwowanych eksponatów współtworzy ekspozycję w miejscowym Muzeum Ziemi Puckiej oraz w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Od 1978 roku prowadzone są badania archeologiczne. W trakcie ich trwania zinwentaryzowano ponad 6 ha dna oraz wydobyto wiele unikatowych zabytków takich jak2 wraki łodzi klepkowych, dłubankę (czółno drążone) oraz pozostałości lnu z XI w., kamienne żarna, fragmenty ceramiki i wiele innych.

Początkowe badania stanowiska prowadziło Muzeum Ziemi Puckiej, od 1994 r. wznowił je Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Centralnym (obecnie Narodowym) Muzeum Morskim w Gdańsku, które prawie nieprzerwanie prowadzi je do chwili obecnej.

Na szczególną uwagę zasługuje wrak P-2. Jego konstrukcja łączy cechy słowiańskiego oraz skandynawskiego szkutnictwa z okresu wczesnego średniowiecza. Z badań wynika, że łódź zbudowano w większości z drewna pozyskanego z lasów zlokalizowanych wokół Pucka, ale najstarsze klepki poszycia pochodzą z terenu Danii.

Projekt  „VirtualArch”  prezentuje  podwodne dziedzictwo turystom i mieszkańcom korzystającym z własnych urządzeń mobilnych. W budynku obok  dostępne są urządzenia do prezentacji 3D, dzięki którym możliwe jest zwizualizowanie rekonstrukcji średniowiecznego portu.

W puckim porcie rybackim obok budynku bosmanatu znajduje się tablica informacyjna (w języku polskim i angielskim) z markerami, dzięki aplikacji dostępnej na stornie internetowej użytkownicy maja możliwość oglądać przy użyciu własnych urządzeń mobilnych 4 elementy z wczesnośredniowiecznego portu w rozszerzonej rzeczywistości 3D.

W budynku bosmanatu znajduje się stanowisko z aplikacją tworzoną na system CAVE wyświetlającą wizualizację wczesnośredniowiecznego portu w Pucku. To trójwymiarowa projekcja wirtualnej rzeczywistości, która zapewnia użytkownikowi głęboką imersję w sztucznie stworzonym świecie. Dzięki nowoczesnej technologii można przekonać się jak mógł wyglądać jeden z najstarszych słowiańskich portów bałtyckich.
Aby skorzystać ze stanowiska należy wysłać wiadomość na adres e-mail: wspolpraca@miastopuck.pl