Do Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w miniony poniedziałek, trafił sprzęt zakupiony przez Gminę Miasta Puck w ramach podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowie dotyczącej realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ustalony przez organizatora konkursu limit wsparcia, pozwolił nam na zakup i ubezpieczenie 41 tabletów wraz z ochronnymi etui i jednej przystawki multimedialnej.

Urządzenia będą przekazane na czas zdalnego nauczania 11 nauczycielom i 30 uczniom, tym najbardziej potrzebującym w obecnej sytuacji związanej z pandemią i realizacją zadań edukacyjnych.

Wartość dofinansowania to 69 396,64 zł, wszystkie koszty w projekcie są pokrywane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.