Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za 2020 rok.
Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:

 • dotychczasowi laureaci Nagrody,
 • stowarzyszenia i związki twórcze,
 • instytucje kultury,
 • organy administracji publicznej,
 • szkoły wyższe i artystyczne,
 • media,
 • organizacje pozarządowe,
 • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2020, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii KREACJE ARTYSTYCZNE, jednej kandydatury do POMORSKIEJ NADZIEI ARTYSTYCZNEJ oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii MECENAT KULTURY.

Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są do dnia 15 lutego 2021 roku w wybranej formie:

 • za pomocą poczty tradycyjnej  – prosimy o przesłanie wniosku na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk 50 (koperta
  z dopiskiem: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej) – decyduje data wpływu korespondencji;
 • drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej) na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl;
 • w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu: 8.00 – 16.00).

Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2020. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) i 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) oraz na stronach internetowych NCK i UMWP.

Regulamin oraz wniosek na stronie:
https://www.nck.org.pl/pl/aktualnosc/4958/pomorska-nagroda-artystyczna-za-rok-2020-nabor-zgloszen?fbclid=IwAR2nJGSVan3NGhsZNbL35axrX-lyJWWWG5YsE0ANdkYJGeEgaBekarovGVA