Wnioski i regulamin dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz do pobrania na stronie internetowej www.miastopuck.pl

Wnioski należy złożyć najpóźniej do 31.10.2020 r.  pocztą na adres: Urząd Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 2), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@miastopuck.pl.

Po upływie terminu złożone wnioski nie będą rozpatrywane.

Do dnia 15 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Puck zatwierdza nagrody, które wręczone będą na uroczystym spotkaniu, o którego terminie powiadomieni zostaną wszyscy zainteresowani.

Nagrody mogą być przyznawane:

  • zawodnikom – stałym mieszkańcom miasta – trenującym w klubach sportowych z siedzibą w mieście Pucku;
  • trenerom zawodników nagrodzonych, pracującym w klubach sportowych z siedzibą w mieście Puck;
  • zespołom wchodzącym w skład klubów sportowych z siedzibą w mieście Pucku – w formie nagród rzeczowych.

Kryterium przyznawania nagrody za osiągnięcia sportowe jest:

  1. Całokształt osiągnięć sportowych od 1 listopada roku poprzedzającego do 31 października roku, w którym przyznawana jest nagroda.
  2. Osiągnięcia sportowe, a w szczególności zajęcie miejsc punktowanych w:
  • Igrzyskach Olimpijskich,
  • Mistrzostwach Świata,
  • Mistrzostwach Europy,
  • Mistrzostwach Polski.

Regulamin
Wniosek