Szanowni Mieszkańcy

Pragniemy poinformować, że 27 marca zostanie zmienione pionowe oznakowanie dróg dojazdowych do Placu Wolności w m. Puck oraz na samym Placu Wolności.

Zmiana wynika z dostosowania oznakowania pionowego do zatwierdzonej organizacji ruchu w Naszym mieście.

Poniżej, w sposób graficzny, przedstawiamy jak będzie wyglądało oznakowanie pionowe na niżej wymienionych ulicach:

ul. Gdańska, ul. Pokoju, ul. Bogusława, ul. Sambora, ul. 10-go Lutego,

ul. 1-go Maja, ul. Kościelna, ul. Morska i Plac Wolności.

W związku z powyższym, przygotowaliśmy, w skrótowy sposób, informację dotyczącą przepisów, wynikających z nowego oznakowania, jak też, obowiązujące przepisy w ruchu drogowym.

Zmiany w przedmiotowym oznakowaniu są efektem licznych uwag i sugestii mieszkańców Pucka na temat konieczności poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i porządku publicznego na w/w ulicach.

komendant Straży Miejskiej w Pucku

mgr inż. Grzegorz SZADKOWSKI

Organizacja ruchu – zobacz