W związku z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Kolejowej w Pucku (droga nr 109028G) od dnia 09.10.2020 r. do 26.10.2020 r. wprowadza się tymczasową organizację ruchu na modernizowanym odcinku ulicy Kolejowej w Pucku.