Zmiana organizacji ruchu w obrębie węzła integracyjnego Puck w dniach 01.06.2020-16.06.2020

Od najbliższego poniedziałku, tj. od 01 czerwca br. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA wprowadza zmianę w obowiązującej organizacji ruchu w obrębie węzła integracyjnego Puck.

W dalszym ciągu, przy zachowaniu ruchu jednokierunkowego na ul. Dworcowej będą trwały roboty drogowe. Z ruchu wyłączony rozstanie około 30 metrowy fragment ul. Wejhera od strony ul. Dworcowej. W związku z koniecznością zapewnienia dojazdów do posesji na ul. Wejhera na ulicy tej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz obustronny zakaz zatrzymywania się.

Wszystkie przystanki autobusowe oraz miejsca postojowe zlokalizowane dotychczas na ul. Wejhera, a także miejsca postoju TAXI zostaną przeniesione na nowo wybudowany odcinek ul. Dworcowej (za dworcem PKP).

Projekt „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020