Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2019 r. tj. poniedziałek, Wykonawca rozpoczyna budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Zamkowej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Młyńskiej. Na czas robót fragment ten zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego na okres ok. 3 tygodni. W załączeniu przedstawiamy mapę czasowej organizacji ruchu.

W związku z powyższym zmieni się całkowicie organizacja ruchu w obrębie Fary i ulic przyległych. Na czas robót ul. 1 Maja staje się jednokierunkowa od Urzędu Miasta w kierunku Rynku. Na ul. 1 Maja przed skrzyżowaniem z ul. Jana III Sobieskiego i ul. 12 Marca powstaną dwa pasy ruchu. Z lewego pasa możliwy będzie wyjazd z centrum ulicami: Jana III Sobieskiego, Plac Obrońców Wybrzeża, Nowy Świat (po ustąpieniu pierwszeństwa), natomiast z prawego pasa możliwy będzie dojazd do Fary. Ze względów technologicznych nie ma możliwości organizacji ruchu dwukierunkowego na ul. 12 Marca, stąd ruch będzie kierowany sygnalizacją świetlną. Na skrzyżowaniu ulic 12 Marca i Judyckiego zostanie zorganizowany objazd do Fary ulicami: 12 Marca, Aleją Ceynowy, Marynarską i Morską. Ulica Marynarska na odcinku od Alei Ceynowy do ul. Judyckiego zmienia kierunek ruchu.

Wyjazd zorganizowany został ul. Judyckiego, która na czas robót zmienia kierunek ruchu na przeciwny niż dotychczas i staje się jednokierunkowa w kierunku od ul. Morskiej do ul. 12 Marca. Na końcu ul. Judyckiego stanie sygnalizacja świetlna umożliwiająca wyjazd z centrum ulicami: 12 Marca, Jana III Sobieskiego, Plac Obrońców Wybrzeża, Nowy Świat. Na wszystkich ulicach w obrębie zmienionej organizacji ruchu obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.

Prosimy przewidzieć więcej czasu na dojazd do pracy i szkoły. O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.