Zakończył się I etap rekrutacji do tworzonego w ramach projektu SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja Przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 30 marca do 18 kwietnia wpłynęło 31 wniosków, z których dwa nie spełniały kryteriów formalnych (miejsce zamieszkania i wiek dziecka); pozostałe zostały rozpatrzone pozytywnie przez Komisję rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem nr 86/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola (zał.) wywieszone są również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Pucku przy ul. 1 Maja 13.

Zgodnie z Harmonogramem rekrutacja uzupełniająca, umożliwiająca zgłoszenie dziecka do przedszkola odbędzie się w terminie 22.05.2016r. – 26.05.2016r. (szczegóły w zakładce „Sukces w przedszkolu”).

Zachęcamy wszystkich rodziców do skorzystania z bezpłatnych miejsc dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pucku w roku szkolnym 2017/2018.