Baterie są uznawane za odpady niebezpieczne, dlatego trzeba się z nimi obchodzić w szczególny sposób. Wyrzucenie ich tak po prostu do kosza jest błędem. Dlaczego? Baterie zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel. Są one szkodliwe zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego. Jeśli wyrzucamy baterie do kosza na śmieci, musimy liczyć się z tym, że przedostanie się tych substancji do środowiska może wywołać silne zakłócenia w procesie samooczyszczania wód i gleby. Efektem może być nawet skażenie wód gruntowych!

Co zrobić z zużytymi bateriami?

Trzeba zadbać o to, żeby baterie nie lądowały w jakimkolwiek domowym pojemniku na odpady. Należy je odseparować od pozostałych śmieci, np. odkładać do osobnego pudełka, a następnie wyrzucić w punktach, które przyjmują zużyte baterie.
W mieście Puck specjalne pojemniki na zużyte baterie zlokalizowane są: w Urzędzie Miasta Puck (hol głównego wejścia do budynku), w szkole podstawowej (budynek „A” i „B”) oraz w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. ‼️‼️

Czy baterie podlegają recyklingowi?

Jak najbardziej, jednak mogą się tym zajmować tylko wyspecjalizowane firmy. Jeśli zużyte baterie wyrzucimy tam, gdzie powinny trafić, jest szansa na to, że zostaną przetworzone, a surowce – ponownie wykorzystane. W procesie recyklingu baterię najpierw dzieli się na frakcje, a potem każdy z metali jest wytapiany w wielkich piecach lub rozpuszczany w specjalnych roztworach chemicznych. Finalnie metale zostają odzyskane i mogą zostać ponownie wykorzystane w przemyśle.