{index_ob_css}{index_ob_js}

Informacja o kąpielisku miejskim.

W związku z trwającymi pracami czerpalnymi realizowanymi w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" - ETAP I na kąpielisku miejskim w celu jego poszerzenia nasypany został piasek pozyskany z wydobytego urobku.

Piasek pozyskany w ten sposób odkładany jest zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  wydaną na potrzeby ww. inwestycji, uprzednio został przebadany pod kątem zanieczyszczeń i uznany został za bezpieczny do wykorzystania.

Przed sezonem wakacyjnym planowana jest dodatkowa refulacja kąpieliska w Pucku, poprzez nasypanie piasku niepochodzącego z robót czerpalnych realizowanych w ramach naszej inwestycji, aby zapewnić komfort korzystania z plaży w Pucku.

Sukcesywnie zbierane są także kamienie, które obecnie widoczne są na brzegu.

powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
aktualności