{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisanie umowy na rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku cz. 2

Zdjęcie do Podpisanie umowy na rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku cz. 2

Logotyp unijny

logotyp WFOŚ

W dniu 04.07.2018 r. o godzinie 11.30 nastąpiło podpisanie umowy na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa i Młyńska.

W części kanalizacji deszczowej Zamawiającym jest Gmina Miasta Puck, natomiast nad realizacją części kanalizacji sanitarnej czuwać będzie Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o., Starochwaszczyńska 64, 83-300 Kartuzy. 

Kwota, na którą opiewa umowa:       8 664 120,00 zł

Termin realizacji zadania:                 30.06.2019 r.

Inwestycja jest częścią zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja” realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” złożonego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej, której przestarzała i niewydolna infrastruktura techniczna nie była modernizowana od kilkudziesięciu lat. Inwestycja przyczyni się do uregulowania gospodarki wodnej na terenie Miasta Puck i wpłynie na wzrost ochrony wód Zatoki Puckiej. Ma to szczególne znaczenie dla miejscowości stanowiącej bazę turystyczną. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności lepszego zabezpieczenia  terenów przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawalnymi opadami deszczu, które występują w naszej strefie klimatycznej.

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy na rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku cz. 2 4 Podpisanie umowy na rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku cz. 2 3 Podpisanie umowy na rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku cz. 2 2 Podpisanie umowy na rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku cz. 2 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności