{index_ob_css}{index_ob_js}

Edukacja żeglarska i morska w Pucku – podpisanie umowy

W dniu 29.09.2021 r. Burmistrz Miasta Puck podpisała Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Pomorskie Żagle wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”. Realizacja projektu to efekt wielomiesięcznej pracy Lidera Projektu oraz Partnerów. Dla przypomnienia:

Zdjęcie do Edukacja żeglarska i morska w Pucku – podpisanie umowy

  • 05.2020 r. – podpisanie Listu Intencyjnego, w którym Burmistrz Hanna Pruchniewska zadeklarowała współpracę Gmina Miasta Puck w charakterze Partnera przy przygotowaniu Koncepcji oraz przygotowaniu i realizacji Projektu, zgłoszonego przez Gminę Kosakowo – Lidera Projektu;
  • 03.2021 r. Burmistrz Miasta Puck podpisała wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo” na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

Projekt związany jest z edukacją żeglarską i morską siedmiu samorządów – oprócz Gminy Kosakowo i Miasta Puck – Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Puck, Gminy Miasta Reda, Gminy Wejherowo, Gminy Mikołajki Pomorskie,  Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi oraz Yacht Clubu Rewa.

Z projektu skierowanego do szkół podstawowych skorzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. Uczniowie będą mogli uczestniczyć:

  • w zajęciach pozalekcyjnych – kółko żeglarskie (96 uczniów), warsztaty morskie (96 uczniów), warsztaty z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego (80 uczniów), zajęcia żeglarskie na wodzie (96 uczniów),
  • w zajęciach z doradztwa zawodowego dotyczące zawodów związanych z nadmorskim położeniem (176 uczniów),
  • w wyjazdach edukacyjnych do miejsc związanych z edukacją morską i żeglarską (80 uczniów),
  • w piknikach naukowo-żeglarskich, połączonych z zawodami i konkursami (176 uczniów).

Z kolei dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Mariusz Zaruskiego, uczestniczących w projekcie przejdą szkolenia, które pozwolą na:

  • podniesienie kompetencji związanych z pracą metodą projektu,
  • włączenie edukacji morskiej i żeglarskiej do podstawy programowej,
  • wykorzystanie kompetencji cyfrowych i naukowo-technicznych edukacji morskiej i żeglarskiej,
  • przygotowanie instruktorów do prowadzenia zajęć żeglarskich.

Projekt jest kontynuacją zainicjowanej w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku edukacji morskiej, związanej z prowadzeniem koła żeglarskiego. Cieszymy się, że dzięki zaplanowanemu na kolejne dwa lata szkolne projektowi oferta związana z edukacją morską i żeglarską będzie bogata i bardzo atrakcyjna.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności