{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarcie mola spacerowego

W dniu dzisiejszym o godz. 12:00 odbyło się OTWARCIE WYREMONTOWANEGO MOLA.
Nastąpiło zakończenie inwestycji o nazwie: MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU: Zadanie 2. MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU – Remont konstrukcji mola – pirsu spacerowego w Porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, jedn. Ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych.
Wykonawcą inwestycji była firma PROS POLAND Sp. z o.o. z Sopotu. Podpisanie umowy nastąpiło w marcu 2022 r. Całkowity koszt inwestycji to ok. 7,7 mln zł, obejmujący dokumentację techniczną (46 250,00 zł), roboty budowlane (7,6 mln zł), nadzór inwestorski (63 800,00 zł) oraz nadzór autorski (11 052,00 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 498 177,99 zł.
Inwestycja polegała na remoncie generalnym mola spacerowego. Prace objęły rozbiórkę istniejącego pokładu wraz z elementami małej architektury, remont konstrukcji żelbetowej nośnej obiektu – rygli, belek i słupów, montaż nowego pokładu z kompozytu oraz montaż elementów małej architektury (łącznie 32 szt. ławek o dł. 2,5m oraz 22 kosze na odpady – 10 szt. otwartych, 8 szt. zamkniętych, 4 szt. na odpady selektywne) wraz z pracami towarzyszącymi (nowe schody wejściowe do restauracji, schody wejściowe z pirsu betonowego, elementy bezpieczeństwa wodnego – wieszaki ze sprzętem ratowniczym, itp.). Remontem objęty został odcinek wodny mola o długości ok. 180 m. Dla utrzymaniu efektu wizualnego wyremontowany został również odcinek lądowy mola – wejście po schodach, nowe siedziska, przemalowane barierki drewniane.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności