{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia

Logotyp unijny

 

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie do Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia

W dniu 04.03.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy na „Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia – przebudowa, remont historycznej zabudowy na funkcje społeczne wraz z wyposażeniem” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka”, a dziś, po niespełna roku,  budynek uroczyście otwieramy.

Podpisanie umowy na utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia rozpoczęło złożony proces Rewitalizacji Centrum Pucka w części inwestycyjnej. Projekt  rewitalizacyjny, oprócz budowy Puckiego Centrum Wsparcia, obejmuje też remont 30 budynków wielorodzinnych, w tym 20 budynków wspólnot i 10 budynków komunalnych, renowację Parku Dziejów Pucka, 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz rozbudowę monitoringu.

W ramach projektu powstał nowy budynek o 3 kondygnacjach naziemnych, przeznaczony na cele społeczne. Elewacja wykonana jako mur pruski nawiązuje do konstrukcji budynku stojącego niegdyś w tej lokalizacji, historycznej zabudowy Pucka oraz otaczających budynków przy ul. Pokoju. Głównymi pomieszczeniami Puckiego Centrum Wsparcia są gabinety terapeutyczne, pokój zabaw dla dzieci, sala konferencyjna oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitarne. Budynek posiada windę celem umożliwienia korzystania z niego osobom niepełnosprawnym. Na tyłach budynku powstało miejsce do spotkań indywidualnych i wypoczynku. W ramach inwestycji powstał również taras otoczony murkami oporowymi, drewniana altana i elementy małej architektury.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę TREECLONE Maciej Lebiecki z siedzibą w Luzinie, ul. Kościelna 8. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania przetargowego. Wartość kontraktu (rozbiórka, budowa nowego budynku, wyposażenie): 2 313 630,00 zł. – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 54 % kosztów kwalifikowalnych,

W budynku już dziś działa Klub Integracji Społecznej, docelowo powstanie tu również placówka wsparcia dziennego i klub rodziców, a to wszystko w ramach działań rewitalizacyjnych obejmujących sferę społeczną. Zadania społeczne w ramach Rewitalizacji obejmują grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To w Puckim Centrum Wsparcia odbywają się teraz szkolenia i warsztaty, mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji, podniesienie kompetencji zawodowych oraz odnowienie kwalifikacji zawodowych.

 

Galeria zdjęć

Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 39 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 38 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 37 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 36 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 35 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 34 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 33 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 32 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 31 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 30 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 29 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 28 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 27 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 26 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 25 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 24 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 23 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 22 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 21 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 20 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 19 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 18 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 17 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 16 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 15 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 14 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 13 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 12 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 11 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 10 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 9 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 8 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 7 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 6 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 5 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 4 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 3 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 2 Otwarcie Puckiego Centrum Wsparcia 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności