{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Burmistrz Miasta Puck ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferty należy składać do 13 stycznia 2023 r. do godziny 14.00.
Szczegóły ogłoszenia konkursowego w załączniku do Zarządzenia nr 186/2022 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 grudnia 2022 r. lub Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puck https://bip.miastopuck.pl/dokumenty/7779

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
aktualności